xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo” năm 2022 trên địa bàn huyện

Ngày 03-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Vị Thủy về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, từ ngày 30 đến 31 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo” cho các điều tra viên trên địa bàn huyện.