xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy tổ chức hội thi “tiếng hát mãi xanh”

Ngày 01-11-2022

Ngày 11/10, Liên đoàn lao động huyện Vị Thủy phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao và Truyền thanh huyện, tổ chức hội thi “tiếng hát mãi xanh” lần thứ I, năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đội đang thể hiện phần thi của mình

Tham gia hội thi, 16 đội được ghép từ các công đoàn cơ sở, trong đó có 6 đội công đoàn ban ngành huyện, 10 đội từ các xã, thị trấn. Mỗi đội tham gia ít nhất 1 tiết mục ca nhạc và 1 tiết mục ca cổ. Nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, truyền thống anh hùng Cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước, về tình yêu quê hương, đất nước, lao động sản xuất. Thông qua hội thi, nhằm góp phần bảo tồn và phát triển loại hình văn nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở, thúc đẩy phong trào nghệ thuật ở các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Thủy.