xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Ngày 01-11-2022

Ngày 20/10, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, cho trên 200 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng bộ các xã, thị trấn và đảng viên các chi bộ ngành huyện.