xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn mới

Ngày 07-05-2021

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình dân vận khéo được công nhận của xã Vĩnh Trung

Trong giai đoạn 2016 - 2020, với việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, toàn huyện đã đăng ký 595 mô hình, điển hình liên quan đến 04 lĩnh vực, trong đó 329 mô hình (lĩnh vực kinh tế 78, lĩnh vực văn hóa - xã hội 141, lĩnh vực quốc phòng - an ninh 48, xây dựng hệ thống chính trị 62) và 266 điển hình (lĩnh vực kinh tế 40, lĩnh vực văn hóa - xã hội 127, lĩnh vực quốc phòng - an ninh 35, xây dựng hệ thống chính trị 64), đã công nhận 255/329 mô hình tập thể và 200/226 điển hình cá nhân. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, phong trào “Dân vận khéo” sẽ được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; tùy mỗi lĩnh vực sẽ thực hiện chủ đề “khéo” khác nhau để phù hợp và hiệu quả nhất. Cụ thể: theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và thực tế của địa phương sẽ tập trung vận động Nhân dân xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; tham gia chương trình giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường; phát huy hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, hòa giải trong cộng đồng dân cư; tăng cường và phát huy vai trò của Nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền để Nhân dân hiểu đúng, nhận thức đúng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, các ban ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đơn vị, ngành mình phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị gắn với từng phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng mô hình ở các địa phương đang triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, lĩnh vực xây dựng chính quyền,… Phấn đấu đến năm 2025 được công nhận ít nhất 03 tập thể và 05 cá nhân đạt tiêu chí mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện; mỗi xã, thị trấn được công nhận ít nhất 02 tập thể và 02 cá nhân đạt tiêu chí mô hình “Dân vận khéo”. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền cấp cơ sở đăng ký và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với công tác dân vận chính quyền, hướng đến nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân, phù hợp với điều kiện phát triển mới.

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận; đồng thời, xác định đúng mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và phục vụ Nhân dân; tăng cường năng lực tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Năng Nguyễn


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 253
Đã truy cập: 156495
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.