xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Vị Thủy: Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Vị Thủy năm 2022.

Ngày 11-07-2022

Ngày 05-06 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Vị Thủy năm 2022 theo kế số: 39/KH-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban tổ chức hội thi huyện Vị Thủy.