xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

VỊ THỦY TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2022

Ngày 12-07-2022

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Vị Thủy.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và kế hoạch tiếp sức mùa thi năm 2022.