xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy

Ngày 05-08-2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, UBND huyện đã triển khai, tuyên truyền đến toàn thể các cơ quan, đơn vị và người dân về các chế độ, chính sách được hỗ trợ.

                                          Cấp phát tiền trợ cấp cho người bán vé số tại xã Vĩnh Tường

Theo đó, đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hướng dẫn như sau:

- Thời điểm mất việc làm có thu nhập thấp hơn 1.300.000
đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000 đồng/người/tháng đối
với khu vực nông thôn.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương: có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
có giấy xác nhận đăng ký tạm trú, lưu trú của cơ quan công an cấp xã.

- Làm công việc thường xuyên mang lại thu nhập chính để nuôi sống
bản thân, gia đình, thuộc một trong các nghề cụ thể sau:

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

+ Mua bán phế liệu lưu động;

+ Bốc vác;

+ Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ;

+ Lái xe honda ôm;

+ Bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo);

+ Tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống;
cắt, uốn tóc.

- Thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.

Để được hỗ trợ, người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu tại Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh) và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đến UBND cấp xã nơi cư trú hoặc thường trú để được xem xét, giải quyết.

Qua kết quả rà soát, báo cáo từ các đơn vị cấp xã, tổng số người lao động tự do gặp khó khăn khoảng 2.300 người (trong đó bán vé số dạo 360 người). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đã tham mưu UBND huyện đề nghị về tỉnh phê duyệt, hỗ trợ cho 1.632 người lao động (trong đó bán vé số dạo 306 người), được tỉnh phê duyệt hỗ trợ 569 người lao động (trong đó bán vé số dạo 205 người).

Do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số người lao động nhận hỗ trợ sẽ được UBND cấp xã đến trực tiếp từng hộ gia đình cấp phát. Tổng số người lao động đã nhận hỗ trợ đến thời điểm hiện tại là 257 người (trong đó bán vé số dạo 160 người). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện đề nghị về tỉnh phê duyệt cho những người lao động còn lại gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./.

Trần Văn Kế


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 5
Hôm nay: 530
Đã truy cập: 263655
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.