xem-chi-tiet-tin - Huyện Vị Thủy

 

Toàn huyện Vị Thủy đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 05-02-2021

Đến thời điểm này, từ huyện đến xã của huyện Vị Thủy đã thành lập Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập các Tiểu ban. Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện và cấp xã đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương cấp huyện

Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thống nhất là 50 để bầu lấy 30 đại biểu. Số lượng người ứng cử đưa ra hiệp thương lần 1 ở cấp xã là 631 để bầu chọn ra 263 đại biểu. 

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương tại xã Vĩnh Trung

Sau khi HĐND các cấp trên địa bàn huyện điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ở địa phương, Uỷ ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn sẽ tiến hành bước hai Quy trình hiệp thương, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các Hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri ở nơi công tác theo Luật định.

Ngoài ra, các xã thị trấn trong huyện cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND, quy trình hiệp thương tới các tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Kim Tuyến


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 363
Đã truy cập: 103754
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.