xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy tổ chức hội nghị giao ban lần thứ III giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 14-11-2022

Chiều ngày 07/11/2022, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Tường, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vị Thủy đã tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ III giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát”. Ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ trì hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mã Thị Tươi UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện Trường Chính trị tỉnh, Cao đẳng Luật Miền Nam; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo hai Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng ban các Ban HĐND, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn cùng tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả điều hành hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện năm 2022; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND trong thời gian tới.

Theo đó, trong năm 2022, thường trực HĐND huyện trên cơ bản hoàn thành tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; UBND huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị rất phấn khởi và có 05 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về: những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát; kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; những kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, khảo sát thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; vai trò tham mưu trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đại biểu viếng bia tưởng niệm tại xã Vĩnh Tường trước khi dự hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bà Mã Thị Tươi, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, thời gian qua chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nâng lên, HĐND huyện đã thực hiện được các cuộc giám sát, khảo sát trên địa bàn huyện có chất lượng, cùng với sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, bà ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục thắt chặt tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của đại biểu đối với các hoạt động của HĐND, thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với dân”; tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông trong hoạt động của HĐND; tiếp tục nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế mà đại biểu đã phát biểu tại hội nghị; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao các kỷ năng cho đại biểu, tổ chức đi giao lưu, học tập kinh nghiệm các đơn vị huyện bạn. Bà cũng mong rằng với chủ đề hội nghị, hy vọng sẽ tạo sự lan tỏa, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của huyện.

Cuối hội nghị, ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn. Đảm bảo thực hiện cơ bản các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đã được quan tâm tổ chức đúng theo quy định, từng bước đổi mới, cải tiến về hình thức, nội dung, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Kết luận giám sát được đánh giá khách quan, có căn cứ và xác với tình hình thực tiễn, đã chỉ ra hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp để khắc phục. Nhiều nội dung giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND đã được đưa ra thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp HĐND, tạo hiệu ứng rất tích cực.

       Có thể khẳng định, hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian qua ngày càng thực chất và hiệu quả, có tác dụng rõ nét, được dư luận, cử tri đánh giá cao; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung, kỳ họp HĐND nói riêng. Việc thực hiện các các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được quan tâm. Thường trực HĐND, các Ban HĐND luôn tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận được ban hành sau giám sát, qua đó đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát, khảo sát như: Một số cuộc giám sát chưa đạt hiệu quả cao do xây dựng đề cương giám sát chưa sâu; thành viên Đoàn giám sát chưa chịu khó nghiên cứu tài liệu, thiếu kiến thức chuyên môn của một số lĩnh vực nên khi tham gia giám sát chưa mạnh dạn đặt câu hỏi hoặc câu hỏi chưa tập trung; kiến nghị sau giám sát, khảo sát còn một số nội dung chung chung, thiếu cụ thể từng vấn đề. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị giám sát hoặc tiếp thu nhưng không đưa ra giải pháp khắc phục. Thời gian, nội dung, địa bàn, đơn vị chịu sự giám sát đôi khi còn trùng lắp với các cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra, giám sát khác (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể,...) nên còn gây khó khăn cho đơn vị chịu sự giám sát. Theo luật định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại biểu HĐND phải có trách nhiệm đề xuất nội dung giám sát chuyên đề, tuy nhiên, trong thời gian qua, Thường trực HĐND còn phải có văn bản yêu cầu mới có đề xuất, hoặc có nội dung đề xuất cũng chưa tương xứng; công tác tái giám sát còn ít,...

Kết luận Hội nghị, Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả điều hành hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 sát với tình hình thực tế, đạt và vượt kế hoạch đề ra; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết của đại biểu tại Hội nghị. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, ông cũng đề nghị Thường trực HĐND huyện, HĐND các xã thị trấn tiếp tục có nhiều giải pháp và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế được đánh giá; tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian tới, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trên địa bàn huyện phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế và tập trung thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát nói chung, trong đó, chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề đi vào chiều sâu; nghiên cứu nắm chắc các quy định của luật, nghị định,... và tình hình, nội dung liên quan đến vấn đề giám sát, khảo sát; sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm kiến nghị các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát khắc phục trong thời gian tới; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các kết luận, kiến nghị giám sát. Qua ý kiến tại hội nghị ông đề nghị HĐND huyện và HĐND cấp xã nên chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát nói riêng cũng hoạt động của HĐND các cấp nói chung trong thời gian tới./.

Phương Anh


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 991403
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.