xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 v/v Phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 06-05-2022

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 v/v Phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ban do KV dang ky_Tinh.rar_20220506103744.rar
2. BD dang ky_H Chau Thanh A.rar_20220506103745.rar
3. BD dang ky_H Chau Thanh.rar_20220506103746.rar
4. BD dang ky_H Long My.rar_20220506103746.rar
5. BD dang ky_H Phung Hiep (1).rar_20220506103746.rar
6. BD dang ky_H Phung Hiep (2).rar_20220506103747.rar
7. BD dang ky_H Vi Thuy (1).rar_20220506103747.rar
8. BD dang ky_H Vi Thuy.rar_20220506103748.rar
9. BD dang ky_Tp Nga Bay.rar_20220506103748.rar
10. BD dang ky_Tp Vi Thanh.rar_20220506103748.rar
11. BD dang ky_TX Long My.rar_20220506103748.rar
12. HG-Cong bo - Thong bao KV phai dăng ky khai thac nuoc duoi dat tren dia ban tinh.docx_20220506103749.docx
13. phu luc 2 KV dang ky KT NDD Hau Giang (PL2-To khai).docx_20220506103749.docx
14. PL_KV Dang ky HG_IN A3-12 bản.docx_20220506103749.docx

Tin cùng chuyên mục

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1587
Đã truy cập: 1082242
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.