xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy tổ chức phiên họp thường kỳ quý 3 năm 2022

Ngày 01-11-2022

Ngày 18/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy tổ chức phiên họp thường kỳ quý 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4/2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Vị Thủy, kiêm Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đến ngày 30/9/2022 tổng nguồn vốn thc hin đạt hơn 470 triệu đồng, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 97% kế hoạch giao. Về doanh số cho vay đạt hơn 118 tỷ đồng, với hơn 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, học sinh sinh viên. Doanh số thu nợ đạt gần 72 tỷ đồng, tăng gần 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 470 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu hơn 3,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8%/tổng dư nợ, giảm 23 triệu đồng so với năm 2021.

Trong quý 4/2022, Ban đại din Hi đồng qun tr Ngân hàng chính sách xã hội huyn, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt trên 99,5%; Hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi, bao gồm tiền gửi của tổ chức và cá nhân và tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó tỷ lệ tổ viên tham gia tiết kiệm hàng tháng đạt từ 65%; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh duy trì ở mức 0,85% trở xuống.