xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/ 2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 20-12-2020

* THỨ HAI   21/12

- 07 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vị Thủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 08 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021; Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung và hậu cần). Mời: Thường trực UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thủ trưởng và kế toán: Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các hội đặc thù, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND và kế toán các xã, thị trấn. Điểm: tại Hội trường UBND huyện. LĐVP

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Thường trực Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 văn phòng Huyện ủy.

- 14 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện. Điểm: tại phòng họp số 1 văn phòng Huyện ủy. LĐVP: Đ/c Bal

- 15 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Điểm: tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện.

* THỨ BA  22/12

- 06 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  dự Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ. Mời: Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH; Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND, Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vị Trung. Điểm: tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

 - 08 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, UBND làm việc với BCH đảng bộ và cán bộ chủ chốt xã Vị Thủy. Điểm: tại xã Vị Thủy (theo lịch Huyện ủy)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế khảo sát vị trí quy hoạch công an xã Vị Bình. Mời: Lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Vị Bình. Điểm: xã Vị Bình.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra tiến độ triển khai một số nội dung dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch; Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Tây, UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: tại Phòng họp số 2 UBND huyện.

* THỨ TƯ  23/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2020. Điểm: nhà thờ Vịnh Chèo ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2020. Điểm: nhà thờ Savier, ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây. (Đ/c Triều: xe 95A-002.25)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2020. Điểm: tại nhà Nguyện Thánh GIUSE, ấp 1, thị trấn Nàng Mau.

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch kinh tế phối hợp cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh đối thoại vận động thực hiện quyết định tranh chấp đất đai giữa bà Võ Thị Lệ Hằng với ông Huỳnh Văn Tắc xã Vị Bình (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Ban tiếp công dân; Chủ tịch UBND xã Vị Bình. Điểm: tại phòng họp số 2 UBND huyện. LĐVP: Đ/c Phong

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện  dự Hội nghị cán bộ, công chức người lao độn Văn phòng Huyện ủy năm 2020. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào“ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và tổng kết cuộc thi mô hình“ sáng, xanh, sạch, đẹp” (Phòng Văn hóa và TT chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM   24/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND dự họp HĐND xã Vị Thanh Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Thường trực UBND dự họp HĐND xã Vị Đông. Điểm: Hội trường UBND xã Vị Đông.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND dự họp HĐND xã Vị Thắng. Điểm: tại Hội trường xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan. (cả ngày)

- 13 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2020. Điểm: Trung tâm Sở chỉ huy Quân sự tỉnh.

* THỨ SÁU  25/12

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện (cả ngày).


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1774
Đã truy cập: 594972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.