xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 14-18/12/2020(điều chỉnh lần 2)

Ngày 16-12-2020

Thứ hai, ngày 14/12/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua: Đồ án quy hoạch khu tái định cư ấp 4, thị trấn Nàng Mau; phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính xã Vị Đông (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Mời: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau, Chủ tịch UBND xã Vị Đông cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp thông qua kế hoạch mừng Đảng mừng xuân năm Tân Sửu năm 2021 (giao Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung). Mời: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Hội đồng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức huyện (giao Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 16 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự họp kiểm điểm và đánh giá Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện năm 2020. Mời: đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện

- 13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 15/12/2020

- 7 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp sơ kết công tác xây dựng nông mới xã Vĩnh Thuận Tây (giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Vĩnh Thuận Tây chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Phát triển nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lớp "Bồi dưỡng công tác thông đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020". Điểm: tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Bình năm 2020. Mời: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Bình.

- 13 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 102 (K102-VT19). Điểm: tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại phòng họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư, ngày 16/12/2020

- 7 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Công an tỉnh. Điểm: tại Hội trường Công an tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lớp "Bồi dưỡng công tác thông đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020". Điểm: tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp kiểm điểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thủy năm 2020. Mời: lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện năm 2020. Mời: Lãnh đạo các cơ quan tham, mưu giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường Công an huyện.

- 13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Vị Thủy năm 2020. Mời: lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trường THPT Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 17/12/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

- 16 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự sơ kết giao ước thi đua "Học tập, thực hiện 06 điều bác Hồ dạy CAND", giai đoạn 2020 - 2021 của tuổi trẻ Trại giam Công an tỉnh. Điểm: tại Trại giam Công an tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu, ngày 18/12/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Vị Thủy, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 công tác thi hành án dân sự. Điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 231
Đã truy cập: 774087
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.