xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 8)

Ngày 28-08-2020

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy

(Điều chỉnh lần 8)

 
   

 

* THỨ HAI 24/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt nhân ngày thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang (25/8/2015 – 25/8/2020). Mời: lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và XH cùng dự. Điểm tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, làm việc với Ban chỉ đạo về nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây (Ban chỉ đạo xã). Mời các đồng chí chỉ đạo xã theo Quyết định số 05 ngày 10/8/2020 của BTV Huyện ủy cùng dự. Điểm xã Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế đi kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Vị Bình. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi. Điểm: xã Vị Bình.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính – Kế hoạch nghe báo cáo kế hoạch chuẩn bị xét tuyển giáo viên, hợp đồng giáo viên; Xét thi đua khen thưởng ngành Giáo dục; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đâò tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP đ/c Mến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc Thường trực UBND tỉnh về dự án chợ hội đồng – Khu dân cư Hội đồng. Mời Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm UBND tỉnh.

* THỨ BA 25/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Mời: thủ trưởng các đơn vị: Trưởng, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Kho bạc Nhà nước huyện (phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp 1- UBND huyện. LĐVP đ/c Bal.

- 07 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nàng Mau nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 09 giờ 00’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Thắng nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 10 giờ 00’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Trung nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc lãnh đạo phòng LĐTB&XH chuận bị kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Điểm: Phòng làm việc Phó Chủ tịch TT. UBND.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Thanh nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 14 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Bình nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 15 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Đông nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với UBND xã Vĩnh Thuận Tây nghe báo cáo kết quả họp dân và đề xuất kế hoạch nạo vét Kênh Hai Biện. Mời: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các đơn vị; Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Hội Nông dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây (UBND xã Vĩnh Thuận Tây phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện (thay giấy mời). LĐVP đ/c Phong.

* THỨ TƯ 26/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 08 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trung nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 09 giờ 30’: Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Thủy nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng nghe báo cáo kết quả thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2020. Mời: thủ trưởng các đơn vị; Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có vụ việc (phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự tỉnh. Mời: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban pháp chế HĐND huyện làm việc với Công an huyện theo Thông báo số 03/TB-ĐGS ngày 17/8/2020, giám sát việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện. Mời: Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng dự. Điểm: Hội trường CA huyện. LĐVP đ/c Bal

- 14 giờ: Phó Chủ tịch TT.UBND dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn hỗ trợ đầu tư Hợp tác xã); Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nghe báo cáo danh mục thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP năm 2020. Mời: Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

* THỨ NĂM 27/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự họp HĐND xã Vị Thanh kỳ họp chuyên đề. Mời Trưởng ban: Ban KTXH và Ban pháp chế HĐND huyện cùng dự. Điểm: xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Sở Xây dựng về đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình kế hoạch nâng loại đô thị giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030. Mời: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm: phòng họp số 2, Sở Xây dựng.

- 9 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp với UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Mời Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’: Thường trực UBND huyện ủy quyền Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp với Sở Giao thông Vận tải về việc bàn phương án mở rộng Quốc lộ 61C. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND  làm việc định kỳ với các Đoàn thể và các Hội quần chúng (theo Lịch Huyện ủy). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với UBND xã Vị Thắng kiểm tra thực hiện chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện. Mời lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện cùng dự. Điểm UBND xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30’: Phó  Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU 28/8

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, Các Phó Chủ tịch UBND dự hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Vị Thủy lần thứ IV – năm 2020. Điểm: Hội trường huyện ủy. (ĐLVP: đ/c Bal)

- 07 giờ 30’: Thường trực UBND huyện Ủy quyền Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp và PTNN dự họp với các ngành về giải ngân vốn XDCB lĩnh vực nông nghiệp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 4 Thường trực và họp báo. Mời: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH - TTTT huyện. Điểm: Phòng họp số 1 - Huyện ủy.

- 15 giờ 30’ Thường trực HĐND làm việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thuận Tây nội dung thông qua Kết luận số 1203/TB-VP ngày 13/8/2020. Điểm: Phòng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

* THỨ BẢY 29/8

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Trung tâm Chính trị huyện. Mời: Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA, đơn vị thi công. Điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV 24-28-8-2020.docx_20200821145539.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 1810
Đã truy cập: 595008
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.