xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 7)

Ngày 27-11-2020

* THỨ BẢY 21/11

- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi công tác Hà Nội.

- Phó Chủ tịch TT. HĐND cùng đồng chí Trưởng Ban Tổ chức – Trưởng phòng Nội vụ đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2020).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự hướng dẫn ôn tập cho giáo viên chuẩn bị xét tuyển (phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND huyện.

* CHỦ NHẬT 22/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* THỨ HAI 23/11

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát Kênh Tây, Trung tâm giống xã Vị Thắng. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm: tại Trường Đại học Võ Trường Toản. (đ/c Triều xe 002.25)

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020). Điểm: tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị phản biện đối với “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” của UBND huyện. Mời: lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện. LĐVP Đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA 24/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra các lớp Đào tạo nghề lao động nông thôn. Mời: lãnh đạo phòng Lao động TB và XH cùng dự. Điểm tại các lớp.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội thảo Chuyên đề “Kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội Trường Công ty Điện lực Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy, năm 2020. Mời; tất cả cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND Họp Hồi đồng xét công nhận sáng kiến cấp huyện (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp triển khai công tác tổ chức hội chợ công thương và sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

* THỨ TƯ 25/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020. Mời: Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Công an huyện, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Hội chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vị Trung 2 , triển khai Kế hoạch sữa học đường cho học sinh. Mời: lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm dân số KHHGĐ, UBND xã Vị Trung. Điiểm tại Trường Tiểu học Vị Trung 2.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp giải quyết vướng mắc các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - TB và XH, Kho bạc Vị Thủy, Chi cục thuế Khu vực I, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Vị Thủy, Ban QLDA&ĐTXD, Công ty Công trình Đô thị chi nhánh huyện Vị Thủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND cùng dự (thay thư mời). Điểm: Phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND Tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Hoãn)

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn hướng xử môi trường tại trại heo Trung tâm Giống nông nghiệp, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Mời: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND xã Vị Thắng. Điểm: tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

* THỨ NĂM 26/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch  HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. (phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự công bố kết quả kiểm tra thi đua năm 2020 của Hội chữ thập đỏ huyện. Mời: lãnh đạo phòng Nội vụ, Ban Dân vận cùng dự. Điểm tại Hội chữ thập đỏ huyện.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp thông qua dự toán năm 2021 (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự thông qua dự thảo Kịch bản chi tiết và kịch bản quay phim cơ chế tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp Tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

* THỨ SÁU 27/11

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch TT. UBND dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Hậu Giang (Thành phần tham dự theo Giấy mời số 1537/GM-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện). Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đăng ký dự án Đầu tư khai thác Bến xe Hậu Giang và Khu đô thị mới. Mời: lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB & XH, Ban QLDA & ĐTXD, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm: Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV TỪ NGÀY 21 ĐẾN 27-11.docx_20201120152824.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 5
Hôm nay: 477
Đã truy cập: 709785
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.