xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 2)

Ngày 19-08-2020

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2020

của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 2)

 

* THỨ BẢY 15/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày).   

* THỨ HAI 17/8

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện họp Thường trực. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm: Phòng họp 1 UBND huyện

 - 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp nghe báo cáo đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”. Điểm: phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND, các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe báo cáo kết quả kiểm tra đơn yêu cầu của bà Phan Thị Hạnh. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 2 UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe báo cáo kết quả kiểm tra đơn yêu cầu của bà Trương Thị Ngọc Bích. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 2 UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe báo cáo kết quả kiểm tra đơn yêu cầu của bà Hồ Thị Thái. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 2  UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

* THỨ BA 18/8

- 07giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm việc với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới Vĩnh Thuận Tây. Mời lãnh đạo Ban KTXH cùng dự. Điểm: phòng đ/c Phó Chủ tịch TT.HĐND huyện.

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch TT.UBND họp ban chỉ đạo Bản tin Xuân Tân Sửu 2021. Điểm phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

 - 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thăm cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Điểm: Công an tỉnh và Công an huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND làm việc với lãnh đạo Bảo hiễm Xã hội huyện nghe báo cáo thực hiện chỉ tiêu BHYT năm 2020 (BHXH huyện chuẩn bị nội dung và mời các đại lý). Điểm: phòng họp 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự nghe báo cáo định hướng đầu tư các dự án lĩnh vực giao thông, phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Điểm phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.HĐND, Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ 19/8

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.HĐND, Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT.UBND dự lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện các Nghị quyết, Quyết định về địa giới hành chính. Điểm: phòng họp trực tuyến VNPT chi nhánh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan, Phó Chủ tịch TT HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm: phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe Công an huyện báo cáo và đề xuất hướng xử lý bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. Mời Lãnh đạo: Viện kiểm soát, Tòa án, Phòng Tư pháp, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh (Công an huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp 2 - UBND huyện. LĐVP đ/c Phong.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường. Điểm: Xã Vĩnh Tường.

* THỨ NĂM 20/8

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND kiểm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. Điểm: xã Vĩnh Thuận Tây. (cả ngày)

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND họp về chuẩn bị nội dung tổ chức, trưng bày triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”. Điểm: phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 40’: Phó Chủ tịch kinh tế họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm: phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Điểm: phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN xã Vị Thanh nghe báo cáo thực hiện các chỉ tiêu năm 2020. Mời đồng chí Đoàn Minh Thanh cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU 21/8

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8/2020 và đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020. Điểm: tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban KTXH thông qua báo cáo công tác giám sát tình hình đầu tư các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và việc sử dụng kinh phí nâng cấp sửa chữa, dặm vá cầu, đường giao thông. Điểm: phòng họp 1 UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND họp đánh giá, phân loại viên chức ngành giáo dục (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm: phòng họp 2 UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 4 Thường trực và họp báo. Điểm: Phòng họp số 1 Huyện ủy. (theo lịch Huyện ủy) LĐVP.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị sơ kết cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Mời Phòng Nội vụ, Văn Phòng HĐND&UBND huyện cùng dự. Điểm: phòng họp trực tuyến UBND huyện Phụng Hiệp. Đ/c Triều – Xe 95A. 002.25.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH LAM VIEC TU NGÀ 15-8 DEN 23-8-2020 (1).docx_20200814151612.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 7
Hôm nay: 1699
Đã truy cập: 594897
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.