xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện ủy Vị Thủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết chương trình công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023

Ngày 27-12-2022

Chiều ngày 22/12/2022, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết chương trình công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng cấp huyện, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đồng chí phụ trách Văn phòng - Tổ chức các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Vị Thủy đã hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu theo chương trình đề ra. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và tổ chức sơ, tổng kết theo quy định. Hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Lãnh, chỉ đạo 177/177 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chỉ đạo xây dựng mô hình và giúp đỡ 03/03 đảng viên phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát đúng chương trình, kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng có nhiều đổi mới, tiếp tục phát động phong trào thi đua Dân vận khéo. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thực hiện tốt công tác bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các vụ lúa trong năm đạt về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì, nâng chất 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành lập mới 90 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã. Trong năm đã được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng 06 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP trên địa bàn huyện lên 15. Thực hiện 04 mô hình đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gia tăng giá trị hàng hóa nông sản và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì thực hiện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 115,96% kế hoạch; chỉ đạo giải ngân nguồn vốn đầu tư công được phân bổ đạt gần 90% kế hoạch. Thực hiện tốt Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn đi qua địa bàn huyện Vị Thủy). Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện; tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục nâng chất 73/75 ấp trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, giữ vững danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01 xã văn hóa. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 thực hiện trong năm 2022. Công tác khám, chữa bệnh cho người dân được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, quan tâm công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Hoàn thành năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch đề ra. Chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội,được thực hiện thường xuyên và kịp thời; cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 5,46% (giảm 2,24%) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung lãnh đạo hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo chỉ tiêu được giao; tổ chức diễn tập chiến đấu xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình trong khu vực phòng thủ năm 2022. Tai nạn giao thông được kiềm chế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững, cháy nổ không xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quán triệt, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chương trình công tác năm 2023 và quý I năm 2023 của Huyện ủy. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là chuyên đề năm 2023. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Quý Mão năm 2023. Lãnh đạo việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục thực hiện tốt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đầu tư hạ tầng nông thôn phù hợp với mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất. Hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của huyện gắn với truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng theo chuỗi giá trị. Tập trung lãnh đạo xây dựng xã Vị Bình đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Vị Thanh đạt nông thôn mới nâng cao. Xây dựng 05 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ việc thu, chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; củng cố, phát triển hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện của huyện; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các trường đã đạt chuẩn để công nhận lại và xây dựng mới 01 trường đạt chuẩn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Vị Thủy đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng đến đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch. Thực hiện tốt an sinh xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đi tượng theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, xuất khẩu lao động theo hợp đồng; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ xã Vị Thắng, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023./.

Tuyết Ngân


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 273
Đã truy cập: 991512
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.