xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy xây dựng xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới - lập thành tích chào mừng xuân Nhâm Dần

Ngày 28-12-2021

Xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy là 01 trong 04 xã nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Vị Thủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 18/KH-BCĐ, trong đó nêu rõ mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện Ủy, UBND huyện, cùng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thuận Tây trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, địa phương đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm như: làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trồng hoa kiểng, làm cột cờ, hàng rào cây xanh, phát quang cây cối đảm bảo thông thoáng sáng - xanh - sạch - đẹp; các phong trào của địa phương về xây dựng nông thôn mới đều được đại đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Qua quá trình phát động phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thuận Tây chung tay xây dựng nông thôn mới”, địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn không ngừng được khởi sắc, đã tạo ra một diện mạo mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận như:

- Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân luôn được địa phương đặc biệt quan tâm, trên địa bàn xã có 145 mô hình phát triển sản xuất có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/ha/năm và 40 mô hình trên 100 triệu đồng/ha/năm, có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao: mô hình trồng dưa hấu VietGAP, sản xuất lúa giống, mô hình lúa cấy, mô hình nuôi lươn thương phẩm, mô hình 2 lúa 1 cá... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 52,515 triệu đồng/người/năm (tăng 39,529 triệu đồng so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2IMG_0909 IMG_20191117_103921 7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây

Con duong dep Duong dep

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh con đường đẹp trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây

- Công tác giáo dục được chăm lo, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế. Người dân ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch đẹp, xây dựng được các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả như: mô hình xây dựng con đường đẹp, mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà đặt tại khu vực chợ, mô hình ngôi nhà 100 đồng đặt tại trụ sở UBND và các điểm trường, mô hình phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình.

Chính nhờ sự nổ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị ngày 23/12/2021, vừa qua xã Vĩnh Thuận Tây đã được UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

 

z3040043396247_2e887290bb894ee88bdab47bf7056584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Họp Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới Vĩnh Thuận Tây ngày 21/12/2021

Không chỉ riêng đối với xã Vĩnh Thuận Tây mà 9/9 xã trên địa bàn huyện Vị Thủy đều ra sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 14-16 tiêu chí; xác định được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động luôn được địa phương quan tâm hàng đầu, nhờ đó tất cả các phong trào thi đua hay chương trình đề án khi triển khai ra dân đều được đồng tình ủng hộ.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm cuối, UBND huyện Vị Thủy đã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại và triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tin rằng, với quyết tâm cao, sự nổ lực hết mình cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, huyện Vị Thủy sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày một bền vững./.

Thúy Ngọc

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vị Thủy


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1027
Đã truy cập: 349852
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.