xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy triển khai Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 11-07-2022

Chiều ngày 06/7/2022, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

trienkhaiDHCB

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Mặt trận và các đoàn thể huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, đồng chí phụ trách Tuyên giáo - Dân vận, Văn phòng - Tổ chức các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Bảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, nhấn mạnh đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cấp ủy Đảng cơ sở. Do đó, đề nghị các Đảng ủy khẩn trương, triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho đảng viên trong toàn Đảng bộ đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, phân công từng đồng chí phụ trách chỉ đạo cụ thể từng chi bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác xây dựng văn kiện bám sát vào tình hình thực tế của ấp, cơ quan, đơn vị. Công tác nhân sự phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn theo quy định; Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện, chọn điểm chỉ đạo và phân công cấp ủy viên chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức đại hội. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an huyện bám sát theo Hướng dẫn số 15-HD/ĐUCA ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Hướng dẫn số 229/HD-CT ngày 25/3/2022 của Cục chính trị Quân khu 9; giao các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mình phụ trách…..

                                      Xuân Phương


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 6
Hôm nay: 527
Đã truy cập: 709835
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.