xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở

Ngày 11-07-2022

Chiều ngày 07/7/2022, tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang - Bí thư Huyện ủy cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại với hơn 100 đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các ngành chức năng đối với 1.024 ý kiến xung quanh các vấn đề như: chất lượng hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, việc tổ chức các phong trào, cuộc vận động, công tác phát triển đoàn viên, hội viên, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ (theo Luật, Điều lệ,...), chế độ thông tin báo cáo, hội họp ở xã, ấp; hồ sơ sổ sách, Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên đối với ấp, nâng mức phụ cấp cho chi hội cơ sở, hỗ trợ kinh phí cho các phong trào, các chế độ, chính sách, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến đoàn thể chính trị - xã hội…. đã được Tổ giúp việc tiếp xúc, đối thoại huyện phối hợp Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ấp trên địa bàn huyện. Đồng thời, chủ tọa buổi tiếp xúc, đối thoại đã tiếp nhận 07 ý kiến trực tiếp về các vấn đề như: công tác tuyên truyền, phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở xã, ấp, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, việc tiếp cận vay các nguồn vốn,… đã được Chủ tọa buổi tiếp xúc, đối thoại chỉ đạo các ngành có liên quan trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý và tiếp nhận tổng hợp các ý kiến vượt thẩm quyền để kiến nghị về trên. Buổi tiếp xúc, đối thoại này nhằm mục đích lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, qua đó, cấp ủy các cấp có những điều chỉnh, khắc phục, uốn nắn kịp thời để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa các đoàn thể chính trị - xã hội là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ giữa cấp ủy với nhân dân địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành chức năng tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của trưởng ban mặt trận, bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở  vượt thẩm quyền đề nghị ngành cấp trên trả lời trong thời gian sớm nhất; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cấp ủy địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động của các chi đoàn, chi hội, thường xuyên lắng nghe, giúp đỡ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động; phát động xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của trưởng ban mặt trận, bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nói riêng và người dân trong huyện nói chung. Đồng thời, mặt trận và các đoàn thể chính trị ở cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tình hình mới.

                                                                Ban Dân vận Huyện ủy


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 5
Hôm nay: 433
Đã truy cập: 709741
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.