xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy tổ chức thành công kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện

Ngày 27-12-2022

Sáng ngày 20/12/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vị Thủy khai mạc Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2022) khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. Dự kỳ họpđại diện Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện; ông Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và 25/29 đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Đ/c Nguyễn Thanh Tươi Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp HĐND huyện đã tiến hành đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp; tiến hành phiên giải trình đối với các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm trong đời sống kinh tế - xã hội của huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 09 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, về kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ dự toán và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của huyện. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian thích hợp cho hoạt động giải trình, đây là nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp; Phiên giải trình đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, nội dung giải trình tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Tại phiên giải trình, thủ trưởng các ngành có liên quan cơ bản đã trả lời thẳng vào nội dung câu hỏi, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm của ngành và của cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; có giải pháp cụ thể và cam kết tạo sự chuyển biến trong thời gian tới…. Kỳ họp cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm; nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. HĐND huyện tin tưởng và bày tỏ sự đồng tình với những giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, khẩn trương đôn đốc giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc.

Cũng tại kỳ họp, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND huyện đã tiến hành thực hiện công tác tổ chức theo thẩm quyền, thống nhất cho 02 đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, do điều động công tác khỏi địa bàn huyện và thực hiện miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện 01 đồng chí và bầu bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

 Đề nghị UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là, những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng; tiếp tục cũng cố và duy trì việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2023.

Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Và ngay sau Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội và chấp hành các chủ trương của đảng, nhà nước.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua và thành công của kỳ họp sẽ là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                    Lâm Anh


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 991427
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.