xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy có 11 điểm cầu kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị.

Ngày 04-05-2022

Sáng ngày 22/4/2022, thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Hậu Giang, Huyện ủy Vị Thủy đã tổ chức các điểm cầu kết nối dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

hoctructyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm cầu tại Hội trường lớn Huyện ủy Vị Thủy

Tại hội nghị đại biểu được tiếp thu Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-VH, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại biểu được nghe 04 bộ, ngành và 02 tỉnh phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội nghị (Bộ Xây dựng, Bộ NN và Phát triển nông thôn, Bộ giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang); đồng thời cũng được tham khảo 02 tham luận của Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Đồng tháp. Hội nghị được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị, toàn huyện có 195 đại biểu tham dự với 11 điểm cầu trong đó có 01 điểm cầu tại Hội trường lớn Huyện ủy với sự tham dự của Thường trực Huyện ủy, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn và 10 điểm cầu cấp xã, thị trấn với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn….

                                                                                                          Xuân Phương


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 571
Đã truy cập: 519079
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.