xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Hội LHPN xã Vị Đông tổng kết câu lạc bộ “3 sinh 2 không”

Ngày 12-08-2022

Thực hiện kế hoạch phối hợp số: 20/KHPH.CCDS-HLHPN ngày 19/4/2022 của Hội LHPN và Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang về thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ năm 2022, Hội LHPN huyện triển khai và chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn ra mắt và tổng kết câu lạc bộ (CLB) “3 sinh 2 không”.

 Ngày 29/7, Hội LHPN xã Vị Đông tổng kết CLB: " 3 sinh, 2 không" ( 3 sinh: sinh con không mắc dị tật bẩm sinh, sinh đủ 02 con, khoảng cách giữa 2 lần sinh an toàn; 2 không: không phân biệt giới tính, không lựa chọn  giới tính thai nhi).