xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP HUYỆN VỊ THỦY – LẦN 2, NĂM 2021

Ngày 01-12-2021

Sáng ngày 29/11/2021, tại Phòng họp số 1 UBND huyện Vị Thủy, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện do ông Trương Trần Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã chủ trì tổ chức đánh giá, phân hạng 03 sản phẩm tiềm năng trên địa bàn huyện theo tiêu chuẩn OCOP, gồm các sản phẩm: Rượu trắng truyền thống – Út Hơn và Rượu chuối hột rừng – Út Hơn (xã Vị Thủy), Gạo HGA (xã Vị Thắng).

Qua xem xét, đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vị Thủy thống nhất phân hạng 4 sao cho cả 03 sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc buổi họp, ông Trương Trần Trọng Hiếu – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chúc mừng các chủ thể, đồng thời đề nghị ngành chuyên môn huyện phối hợp UBND các xã và các chủ thể củng cố hồ sơ trình cấp tỉnh đánh giá, phân hạng các sản phẩm trên trong thời gian sớm nhất./.

Thúy Ngọc


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1020
Đã truy cập: 349845
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.