xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

HỘI LHPN HUYỆN VỊ THỦY Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ” năm 2022

Ngày 15-06-2022

Thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025", giúp hội viên phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình, sáng ngày 09/6/2022, Hội LHPN huyện Vị Thủy tổ chức Hội thi “Tìm hiểu ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ” năm 2022.