xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

HỘI LHPN HUYỆN VỊ THỦY Khai giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2022

Ngày 15-06-2022

 Năm 2022, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp rộng rãi đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân. Nghị quyết có nhiều nội dung mới so với nhiệm kỳ trước. Chính vì thế, để cung cấp thông tin cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững chuyên môn thực hiện tốt công tác Hội, ngày 7/6/2022, Hội LHPN huyện Vị Thủy khai giảng lớp Tập huấn Nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2022.