xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

HĐND HUYỆN VỊ THỦY HOÀN THÀNH KỲ HỌP GIỮA NĂM 2021

Ngày 13-07-2021

Trong hai ngày 08 - 09/7/2021, HĐND huyện Vị Thủy đã tổ chức kỳ họp thứ 02 (kỳ họp giữa năm 2021) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Tiếm, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang, đại biểu HĐND tỉnh khóa X đắc cử tại đơn vị bầu cử số 3 huyện Vị Thủy cùng 29/29 đại biểu HĐND huyện và sự có mặt của hơn 50 đại biểu, đại diện cho các cơ quan Đảng, các ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; phóng viên báo, đài và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện Vị Thủy 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, UBMTTQVN huyện và 13 Tờ trình: về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh; về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 huyện Vị Thủy; về việc điều chỉnh dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2021 và bổ sung kinh phí cho các ngành, các xã, thị trấn, huyện Vị Thủy; về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án du lịch huyện Vị Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; về dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch Xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Vị Thủy giai đoạn 2021- 2025; về việc dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025; về việc dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện tình hình kinh tế còn khó khăn, giá cả thị trường, thiên tai dịch bệnh, thời tiết vẫn còn diễn biến bất lợi cho sản xuất, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn đe dọa làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong huyện và nhất là dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp; nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hợp tác, giúp đỡ của các Sở, ngành tỉnh, cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của UBND, sự đồng tâm hợp lực của MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, Vị Thủy đã từng bước khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021, kết quả nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng trưởng khá như: thu nội địa đạt 59,56% kế hoạch (tăng 23,66% so với cùng kỳ); Tổng chi ngân sách đạt 58,93% kế hoạch (tăng 14,96% so với cùng kỳ); phát triển doanh nghiệp mới 30 doanh nghiệp (kế hoạch 12-13 doanh nghiệp) đạt 250% kế hoạch, duy trì các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thành lập mới 01 hợp tác xã; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 80,43% tương đương với số trường 37/46 trường (kế hoạch 77,60%) (tăng 2,17% so với cùng kỳ); Củng cố, nâng chất 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Thắng, Vị Trung, riêng đối với xã Vĩnh Thuận Tây đến nay đã có văn bản công nhận đạt 18/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 – 14 tiêu chí theo tiêu chí xã nông thôn mới....

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại và khó khăn như: tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Công tác thu ngân sách có tăng so với cùng kỳ nhưng tiến độ thu vẫn còn chậm. Bệnh tay- chân - miệng tăng so với cùng kỳ. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành còn chưa thật sự quyết liệt; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương còn lỏng lẽo, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau…

Kỳ họp HĐND huyện được diễn ra 1,5 ngày, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề quan trọng để làm rõ thêm nhiều vấn đề về quản lý nhà nước trong điều hành, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết, trong có có 01 nghị quyết quy phạm pháp luật và 12 nghị quyết cá biệt.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của đại biểu tham dự kỳ họp, đặc biệt là ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND đã góp phần quan trọng vào việc ban hành các Nghị quyết của HĐND huyện ngày càng xác thực hơn. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra, đề nghị UBND huyện cần sớm triển khai và có kế hoạch, giải pháp chỉ đạo cụ thể, xử lý những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu quan tâm, nhất là quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân. Yêu cầu quý đại biểu HĐND dành thời gian tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời tích cực vận động cử tri cùng thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Kim Tuyến


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 442
Đã truy cập: 187682
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.