xem-chi-tiet-tin - Huyện Vị Thủy

 

Danh mục các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4

Ngày 15-10-2020

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Mức độ 3

Mức độ 4

TƯ PHÁP

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

2

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

5

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

8

Chứng thực chữ kỹ người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg Ngày 18/7/2018

Lĩnh vực hộ tịch

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

x

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

NỘI VỤ

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

2

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

3

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

x

4

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

x

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

6

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

CÔNG THƯƠNG

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg Ngày 18/7/2018

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

x

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

x

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

x

LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

2

Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

3

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

4

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

5

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

x

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

2

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

x

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg Ngày 18/7/2018

4

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

x

x

5

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

x

x

6

Hỗ trợ ăn trưa đối với em mẫu giáo

x

x

KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

x

4

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

x

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấp dứt hoạt động)

x

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg Ngày 09/6/2017

1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 412
Đã truy cập: 103803
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.