xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 30/11-04/12/2020

Ngày 27-11-2020

Thứ hai, ngày 30/11/2020

- 7 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Huyện ủy. Mời: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đến dự (giao Trung tâm Chính trị huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thông qua một số văn bản theo thẩm quyền. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 - 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 01/12/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Mời: lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đất đai tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chi cục thuế Khu vực I, Kho Bạc, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực HĐND tháng 12/2020 (giao Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

Thứ tư, ngày 02/12/2020

- Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và tổng kết Chiến dịch Truyền thông dân số năm 2020. Điểm: tại Chi cục Dân số tỉnh.

Thứ năm, ngày 03/12/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện nghe báo cáo tiến độ biên soạn Bản tin xuân Tân Sửu năm 2021 (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giao Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

Thứ sáu, ngày 04/12/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 10 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 27.11.doc.signed.pdf_20201127142103.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 6
Hôm nay: 575
Đã truy cập: 709883
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.