xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 22-27/11/2020 (điều chỉnh lần 3)

Ngày 26-11-2020

Chủ nhật, ngày 22/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Thứ hai, ngày 23/11/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát Kênh Tây, Trung tâm giống xã Vị Thắng. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã Vị Thắng.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị phản biện đối với “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”của Ủy ban nhân dân huyện. Điểm: tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020). Điểm: tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 24/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cuối năm 2020 Văn phòng Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 25/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thị đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Mời: Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Công an huyện, Đội trưởng đội CSGT -TT Công an huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Cựu Chiến binh, Chữ Thập đỏ, Liên Đoàn lao động, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp giải quyết vướng mắc các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn (giao Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc, Thuế Chi nhánh Khu vực I, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Vị Thủy, Ban QLDA&ĐTXD, Công Ty Công trình Đô thị chi nhánh huyện Vị Thủy, Chánh văn phòng HĐND - UBND cùng dự (thay thư mời)Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Vị Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020. Mời: lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trường THPT Vị Thủy.

Thứ năm, ngày 26/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. Điểm: tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp thông qua dự toán năm 2021 (giao Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: các phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện cùng dự (thay thư mời)Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Tường về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020. Mời: lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trường THPT Vĩnh Tường.

Thứ sáu, ngày 27/11/2020

- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 20.11.DOC.signed.pdf_20201120151042.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 486
Đã truy cập: 709794
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.