xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 21-27/9/2020

Ngày 18-09-2020

Thứ hai, ngày 21/9/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp Ban Thường vụ Huyện ủy (giao Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 22/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Điểm: tại khu vực 2, phường 1 thành phố Vị Thanh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung nghe báo cáo công tác thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn chỉ đạo xã Vị Trung cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Trung.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 23/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang lần thứ IV. Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ” huyện Vị Thủy năm 2020. Điểm: Hội trường ủy ban MTTQVN huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đoàn công tác liên ngành, xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Vị Thủy; Vĩnh Thuận Tây (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo Ban QLDA&ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các đồng chí Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy; xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 24/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra, giám sát năm 2020. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở”. Điểm: tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản; thu ngân sách (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Đ/c Kiệt Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD, Chi cục thuế Khu vực I, Kho Bạc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 25/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ bảy, ngày 26/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội thi đua yêu nước. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 1824
Đã truy cập: 595022
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.