xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03-11/10/2020(điều chỉnh lần 4)

Ngày 07-10-2020

Thứ bảy, ngày 03/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chạy chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Chủ nhật, ngày 04/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Thứ hai, ngày 05/10/2020

- 7 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Huyện ủy. Mời: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đến dự (giao Liên Đoàn lao động huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.

- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy họp Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: các đồng chí Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 06/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát các công trinh xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Giáo dục - Đào tạo, Ban QLDA&ĐTXD, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, đơn vị thi công (giao Ban QLDA&ĐTXD mời đơn vị thi công). Điểm: tập trung tại UBND huyện (cả ngày).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Công tác Khoa giáo, Công tác Văn hóa - Văn nghệ quý III/2020. Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Họp Thường trực HĐND huyện tháng 10 năm 2020. Điểm: tại Hội trường UBND huyện.

Thứ tư, ngày 07/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; 61C. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND: xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Thắng, Vị Trung, thị trấn Nàng Mau (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND huyện,

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai giảng lớp tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020. Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); sơ kết công tác hội và phong trào nông dân quý III năm 2020. Điểm: tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đối thoại giải quyết khiếu nại công dân trên địa bàn xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: Ban QLDA&ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các đồng chí Thành viên Đoàn Liên ngành giải quyết khiếu nại huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung); UBND xã mời bà Đào Lệ Thủy; UBND xã Vĩnh Thuận Tây mời bà Nguyễn Thị Lạc; ông Nguyễn Thành Lập, Nguyễn Thành Gia dự đối thoại. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 Đảng bộ thị trấn Nàng Mau. Mời: các đồng chí Đoàn Chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND thị trấn Nàng Mau.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 08/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Điểm: tại nhà bà Đỗ Thị Điền, ấp 3 thị trấn Nàng Mau.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủỷ làm việc các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cong tác Dân tộc, tôn giáo huyện (giao Ban dân vận chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác Dân tộc, tôn giáo huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy (hoản).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2019 - 2020, sơ kết hoạt động công đoàn quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm: tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện (giao Công an huyện chuẩn bị nội dung, thư mời). Điểm: tại Hội trường Công an huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác tổ chức (14/10); công tác dân vận của Đảng (15/10) và Văn phòng cấp ủy (18/10). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 Đảng bộ xã Vị Trung. Mời: các đồng chí Đoàn Chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vị Trung.

Thứ sáu, ngày 09/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết hoạt động quý III/2020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Điểm: tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 90 Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (13/10/1930 - 13/10/2020). Điểm: tại Hội trường tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Họp sơ kết Hội Nông dân huyện. Điểm: tại cơ quan Hội Nông dân huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ bảy, ngày 10/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày)

Chủ nhật, ngày 11/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự cùng Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 02.10.DOC.signed.pdf_20201002134734.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 1820
Đã truy cập: 595018
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.