van-ban-chi-dao-dieu-hanh-cua-ubnd-huyen - UBND huyện Vị Thủy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 101 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1898/UBND 28/12/2020 V/v đề nghị chuyển tiền để thanh toán và tất toán công trình: Trường Mầm non Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1897/UBND 28/12/2020 V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1896/UBND 25/12/2020 V/v thống nhất theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Khu dân cư hai bên đường tránh thị trấn Nàng Mau thuộc Quốc lộ 61, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1895/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3635/STC-HCSN ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
1894/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ
1893/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1890/UBND 25/12/2020 V/v cấp tài khoản hộp thư điện tử
1889/UBND 25/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 211/TA ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện
1888/UBND 24/12/2020 V/v phê duyệt danh mục công trình sử dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
1887/UBND 24/12/2020 V/v đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch
1886/UBND 24/12/2020 V/v thỏa thuận bổ nhiệm viên chức
1884/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 197/CV-TA ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy
1879/UBND 23/12/2020 V/v triển khai cài đặt và sử dụng Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang
1880/UBND 23/12/2020 V/v góp ý dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang
1881/UBND 23/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hành động bảo vệ môi trường huyện Vị Thủy giai đoạn 5 năm (2021-2025)
1882/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Bản đề nghị số 329/ĐN-TA ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy
1883/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 338/TA ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện
1874/UBND 23/12/2020 V/v phối hợp cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và có ý kiến về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1875/UBND 23/12/2020 V/v báo cáo kết quả về thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 và kế hoạch năm 2021
1876/UBND 23/12/2020 V/v chủ trương thực hiện công trình: Dịch vụ công ích đô thị huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang năm 2021. Hạng mục: Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy trì cây xanh đô thị
1877/UBND 23/12/2020 V/v duyệt giá trang bị máy đo thân nhiệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Vị Thủy
1878/UBND 23/12/2020 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện
1873/UBND 22/12/2020 V/v thống nhất chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên UBND xã Vĩnh Tường
1872/UBND 22/12/2020 V/v rà soát đối tượng vay vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và thực hiện mô hình giảm nghèo trong hộ đồng bào DTTS
1869/UBND 21/12/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 12384/BTC-HCSN ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1868/UBND 21/12/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
1864/UBND 18/12/2020 V/v nộp trả kinh phí hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xã Vĩnh Trung
1865/UBND 18/12/2020 V/v đăng ký tham dự tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
1866/UBND 18/12/2020 Về việc chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Xây dựng nhà kho xưởng sơ chế chế biến nông sản công trình điện HTX nông sản sạch An Phát (lần 2)
1867/UBND 18/12/2020 V/v thẩm tra, xác minh tính pháp lý vê nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, công trình xây dựng làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 4
Hôm nay: 925
Đã truy cập: 1087289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.