van-ban-chi-dao-dieu-hanh-cua-ubnd-huyen - UBND huyện Vị Thủy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 101 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1898/UBND 28/12/2020 V/v đề nghị chuyển tiền để thanh toán và tất toán công trình: Trường Mầm non Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1897/UBND 28/12/2020 V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1896/UBND 25/12/2020 V/v thống nhất theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Khu dân cư hai bên đường tránh thị trấn Nàng Mau thuộc Quốc lộ 61, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1895/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3635/STC-HCSN ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
1894/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ
1893/UBND 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1890/UBND 25/12/2020 V/v cấp tài khoản hộp thư điện tử
1889/UBND 25/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 211/TA ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện
1888/UBND 24/12/2020 V/v phê duyệt danh mục công trình sử dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
1887/UBND 24/12/2020 V/v đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch
1886/UBND 24/12/2020 V/v thỏa thuận bổ nhiệm viên chức
1884/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 197/CV-TA ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy
1879/UBND 23/12/2020 V/v triển khai cài đặt và sử dụng Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang
1880/UBND 23/12/2020 V/v góp ý dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang
1881/UBND 23/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hành động bảo vệ môi trường huyện Vị Thủy giai đoạn 5 năm (2021-2025)
1882/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Bản đề nghị số 329/ĐN-TA ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy
1883/UBND 23/12/2020 V/v phúc đáp Công văn số 338/TA ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện
1874/UBND 23/12/2020 V/v phối hợp cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và có ý kiến về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1875/UBND 23/12/2020 V/v báo cáo kết quả về thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 và kế hoạch năm 2021
1876/UBND 23/12/2020 V/v chủ trương thực hiện công trình: Dịch vụ công ích đô thị huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang năm 2021. Hạng mục: Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy trì cây xanh đô thị
1877/UBND 23/12/2020 V/v duyệt giá trang bị máy đo thân nhiệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Vị Thủy
1878/UBND 23/12/2020 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện
1873/UBND 22/12/2020 V/v thống nhất chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên UBND xã Vĩnh Tường
1872/UBND 22/12/2020 V/v rà soát đối tượng vay vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và thực hiện mô hình giảm nghèo trong hộ đồng bào DTTS
1869/UBND 21/12/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 12384/BTC-HCSN ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1868/UBND 21/12/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
1864/UBND 18/12/2020 V/v nộp trả kinh phí hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xã Vĩnh Trung
1865/UBND 18/12/2020 V/v đăng ký tham dự tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
1866/UBND 18/12/2020 Về việc chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Xây dựng nhà kho xưởng sơ chế chế biến nông sản công trình điện HTX nông sản sạch An Phát (lần 2)
1867/UBND 18/12/2020 V/v thẩm tra, xác minh tính pháp lý vê nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, công trình xây dựng làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định
1860/UBND 17/12/2020 V/v bổ sung hợp đồng nhân viên Trường tiểu học Vĩnh Tường 3 (Phan Thành Công)
1861/UBND 17/12/2020 V/v đăng ký dịch vụ công mức độ 3 4 thực hiện năm 2021
1862/UBND 17/12/2020 V/v duyệt giá trang bị phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ và số hóa cho các trường mẫu giáo mầm non tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Vị Thủy
1863/UBND 17/12/2020 V/v duyệt giá trang bị phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ và số hóa cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy
1846/UBND 16/12/2020 V/v xin ý kiến trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất
1847/UBND 16/12/2020 V/v thực hiện Văn bản số 2656/UBND-TCD ngày 10/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang
1848/UBND 16/12/2020 V/v phối hợp vận động, giải thích và giải quyết dứt điểm đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hạnh, ủy quyền cho bà Võ Thị Lệ Hằng (Võ Thị Hằng) tranh chấp với ông Huỳnh Văn Tắc
1849/UBND 16/12/2020 V/v xem xét, giải quyết đối với trường hợp của ông Trương Văn Chiêu Bình
1850/UBND 16/12/2020 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Phố - Chi nhánh Hậu Giang
1851/UBND 16/12/2020 V/v báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020
1852/UBND 16/12/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1234/TB-STP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
1853/UBND 16/12/2020 V/v nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
1854/UBND 16/12/2020 V/v phối hợp quản lý việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng, quan hệ lao động dịp Tết năm 2021 trong doanh nghiệp
1855/UBND 16/12/2020 V/v đóng góp ý kiến thẩm định đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lâm Đức
1856/UBND 16/12/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg
1857/UBND 16/12/2020 V/v chủ trương trang bị phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ và số hóa cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy
1858/UBND 16/12/2020 V/v chủ trương trang bị phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ và số hóa cho các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Vị Thủy
1859/UBND 16/12/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg
1841/UBND 15/12/2020 V/v cử cán bộ lãnh đạo tham gia Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quôc lần thứ XIII của Đảng
1842/UBND 15/12/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông
1843/UBND 15/12/2020 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Nâng cấp các tuyến đường nội bộ khu Tái định cư C-D (Đường Nguyễn Đình Chiểu ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy)
1844/UBND 15/12/2020 V/v lập danh sách đầu mối liên hệ và vận hành, khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Kiều bào
1845/UBND 15/12/2020 V/v thay đổi địa điểm tổ chức họp mặt, thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1838/UBND 14/12/2020 Về việc thống nhất chủ trương chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức xã Vĩnh Trung
1839/UBND 14/12/2020 V/v chủ trương trang bị máy đo thân nhiệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường mầm non tiểu học THCS, THPT trên địa bàn huyện Vị Thủy
1840/UBND 14/12/2020 V/v đề nghị công nhận người có uy tín trên địa bàn huyện Vị Thủy năm 2021
1831/UBND 11/12/2020 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
1833/UBND 11/12/2020 V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện Vị Thủy
1834/UBND 11/12/2020 V/v công khai chỉ tiêu biểu mẫu thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2021
1835/UBND 11/12/2020 V/v chọn xã tổ chức họp mặt, thăm, chúc Tết gia đình chính sách người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1837/UBND 11/12/2020 V/v duyệt giá trang bị bô âm thanh cho trường tiểu học thị trấn Nàng Mau 1
1828/UBND 10/12/2020 V/v đăng ký dịch vụ công mức độ 3, 4 thực hiện năm 2021
1829/UBND 10/12/2020 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Trường Mẫu giáo Vị Thủy, huyện Vị Thủy (lần 2)
1825/UBND 09/12/2020 V/v gửi thủ tục khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X)
1826/UBND 09/12/2020 V/v chủ trương chi tiền bồi hoàn công trình: Khu thể thao xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy
1823/UBND 08/12/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy
1824/UBND 08/12/2020 V/v duyệt giá Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học thị trấn Nàng Mau 1, chuẩn bị tái công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2020
1817/UBND 07/12/2020 V/v chủ trương trang bị bộ âm thanh cho trường tiểu học thị trấn Nàng Mau 1
1820/UBND 07/12/2020 V/v tiếp tục kiểm tra làm rõ nội dung kiến nghị của ông Lê Thanh Tân
1821/UBND 07/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 huyện Vị Thủy (Dự thảo lần 3)
1815/UBND 04/12/2020 V/v xây dựng công trình của ông Võ Minh Hiếu, tại thửa đất số 1321, tờ bản đồ số 03, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
1810/UBND 03/12/2020 V/v chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
1811/UBND 03/12/2020 V/v xin đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
1814/UBND 03/12/2020 V/v phối hợp đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
1805/UBND 02/12/2020 Về việc chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Xây dựng công trình điện, công trình thủy lợi (trạm bơm điện) – HTX Tân Long

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 713265
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.